راهنمای پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود

راهنمای ثبت و تایید گزارش پیشرفت رساله

راهنمای درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون

طرح پژوهش رساله دکتري(Proposal)

​​​​​​​فرم دفاع از پروپوزال

فرم اعلام آمادگی آزمون جامع

فرم تایید اتمام رساله دکتری

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری

فرم تعیین داوران پیشنهاد رساله دکتری

فرم تعیین داوران دفاع نهائی از رساله دکتری

فرم درخواست تاییدیه مقطع دکتری

فرم دروس پیشنهادی دوره دکتری

گزارش پیشرفت تحصیلی مقطع دکتری

گزارش پیشرفت رساله دکتری

فرم اعلام آمادگي تشکيل جلسه پيش دفاع دکتري

فرم اعلام آمادگي تشکيل جلسه دفاع رساله دکتري

فرم آمادگي ارائه گزارش دانشجويان دکتري

​​​​​​​فرم تعيين داوري دانشجويان دکتري

مراحل ثبت موضوع پایان نامه در گلستان

​​​​​​​مراحل درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

​​​​​​​دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی

فرم تایید جلسه پیش دفاع دکتری

​​​​​​​فرم تایید جلسه دفاع دکتری

​کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع پایان نامه که آنها از تاریخ 88/8/25 به بعد تصویب می گردد در صورتی اجازه دفاع از پایان نامه را خواهند داشت که هر دو ماه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ) و هر سه ماه (ویژه دانشجویان دکتری) گزارش پیشرفت پایان نامه خود را که به تائید استاد راهنما و اساتید مشاور (ویژه دانشجویان دکتری) رسیده است را به آموزش تحویل نمایند . و 2 نمره از کل نمره پایان نامه منوط به ارائه گزارشات می باشد .

خواهشمند است جهت دریافت فرم گزارش پیشرفت پایان نامه به سایت دانشگاه؛_دانشکده مدیریت ___آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
  

​کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع پایان نامه که آنها از تاریخ 88/8/25 به بعد تصویب می گردد در صورتی اجازه دفاع از پایان نامه را خواهند داشت که هر دو ماه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ) و هر سه ماه (ویژه دانشجویان دکتری) گزارش پیشرفت پایان نامه خود را که به تائید استاد راهنما و اساتید مشاور (ویژه دانشجویان دکتری) رسیده است را به آموزش تحویل نمایند . و 2 نمره از کل نمره پایان نامه منوط به ارائه گزارشات می باشد .