صفحه اصلی
راهنماي نحوه ورود اساتيد دانشکده به کلاسهاي روزانه و نکات مربوط به آن
  • 1413 مشاهدات

ِاساتيد محترم دانشکده مديريت و حسابداري

دستورالعمل ورود به کلاس روزانه و نکات مربوط به آن بصورت مرحله به مرحله در فايل زير پيوست مي باشد.

​​​​​​​