Home
پژوهشگران برگزيده دانشکده مديريت و حسابداري
  • 2219 Views
نام و نام خانوادگي رتبه  دستاوردها عکس

 

محمدرضا حميدي زاده

استاد

پژوهشگر نمونه کشوري

چهره برتر مديريت درسطح ملي

 مصطفي زنديه استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

​​​​​​​پژوهشگر نمونه کشوري

​​​​​​​

 علي رضائيان استاد   چهره ماندگار مديريت

احمد بدري دانشيار

دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت

​​​​​​​مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشور

0 Comments