گروه حسابداري در سال تحصيلي 1355-1354 فعاليت خود را در چهار چوب دانشكده جامع انفورماتيك و آمار دانشگاه آغاز كرد. گروه حسابداري از سالهاي آغازين دهه 1360 از مجموعه دانشكده انفورماتيك و آمار، منفك و وارد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي شد. در سال تحصيلي 69-1368 دانشكده اي با نام علوم اداري شكل گرفت كه بعدها به دانشكده مديريت و حسابداري تغييرنام يافت.

از مهرماه 1370 دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري راه اندازي شده و تا كنون در 18 دوره اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.

بسياري از فارغ التحصيلان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته حسابداري اين دانشگاه در مشاغل مهم دولتي و خصوصي مشغول فعاليت هستند و كارنامه اي درخشان از خدمات مرتبط با توانايي هاي اساسي اين رشته را به كشور ارائه كرده اند.

اساتيد دانشكده حسابداري و مديريت تحقيقات و آموزش هايي را در رابطه با پژوهش هاي مربوط به حسابداري در طيف گسترده اي مشتمل بر حسابداري مالي و مديريت، حسابرسي،‌سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري را هدايت مي نمايند.

امروز دانشگاه شهيد بهشتي افتخار دارد كه يكي از استوانه هاي آموزش حسابداري و از جمله با سابقه ترين دانشگاههاي كشور در اين زمينه محسوب مي شود وداراي سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري مي باشد.

 

آقای دکتر محمد عرب مازار یزدی

​​دانشیار  گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات : دکتری حسابداری

email: marabmazar@sbu.ac.ir

 تلفن : 29905236

 

 

رديف نام نام خانوادگي عکس رشته تحصيلي محل احذ مدرک مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل
1 سيد حسين سجادي

حسابداري دانشگاه تهران استاد 29902324 h_sajadi@sbu.ac.ir
2 محمد عرب مازار يزدي

حسابداري دانشگاه تهران دانشيار 29905204 marabmazar@sbu.ac.ir
3 رافيک باغوميان​​​​​​​

​​​​​​​

حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي استاديار 29905225 r_baghomian@sbu.ac.ir
4 محمد حسين صفرزاده بندري

​​​​​​​

حسابداري دانشگاه تهران استاديار 29905203 m_safarzadeh@sbu.ac.ir
5 محمد قسيم عثماني

حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي استاديار 29902838 m_osmani@sbu.ac.ir
6 وحيد منتي

حسابداري دانشگاه تهران استاديار 29902388 v_menati@sbu.ac.ir
7 الناز تجويدي

​​​​​​​

حسابداري دانشگاه تربيت مدرس استاديار 29905249 e_tajvidi@sbu.ac.ir
8 حميده اثني عشري

​​​​​​​

حسابداري دانشگاه الزهرا استاديار 29905237 h_asnaashari@sbu.ac.ir

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 غلامحسين اسدي دانشيار h-assadi@sbu.ac.ir

2 عباس هشي

3 علي اکبر اربابيان
5 علي قاسم زاده

سرکار خانم معصومه دولتی

کارشناس گروه  حسابداری
​​​​​​​
 m-dolati@mail.sbu.ac.ir  
 

 تلفن تماس: 29905235