نام

نام خانوادگي

سمت

داخلي

داخلي 2

مستقيم

فکس

اعضاي هيات علمي

طيبه 

اميرخاني

معاون آموزشي

​​​​​​​29905230

29905233

22431645

 

 

علي

اوتارخاني

عضو هيات علمي

29905223

 

 

 

 

مريم

اخوان خرازيان

عضو هيات علمي

29905224

 

 

 

 

حميده

اثني عشري

عضو هيات علمي

29905237

 

 

 

 

محمد

حسن نژاد

عضو هيات علمي

29902263

 

 

 

 

محمدرضا

حميدي زاده

عضو هيات علمي

29905222

 

 

 

 

محمد

خارستاني

عضو هيات علمي

29905247

 

 

 

 

محمد

خدابخشی

عضو هيات علمي

29905210

 

 

 

 

غلامحسين

خورشيدي

عضو هيات علمي

29905207

 

 

 

 

بهمن

حاجي پور

عضو هيات علمي

​​​​​​​29905245

 

 

​​​​​​​

 

بهروز

   دري نوکوراني

رئيس  دانشکده

29905230

 

 

 

 

مسعود

ربيعه

عضو هيات علمي

29902263

 

 

 

 

علي

رضائيان

عضو هيات علمي

29902384

 

 

 

 

عباس

راد

عضو هيات علمي

29905246

 

 

 

 

اشکان

عیوق

عضو هیات علمی

29905260

       

مصطفي

زنديه

عضو هيات علمي

29905215

 

 

 

 

سجاد

شکوهيار

معاون پژوهشي

29905230

 

 

 

 

محمد حسين

صفرزاده بندري

مدير گروه حسابداري

29905241

 

 

 

 

سيد جلال

صادقي شريف

عضو هيات علمي

29905211

 

 

 

 

داود

طالبي

عضو هيات علمي

29905250

 

 

 

 

محمد

اصوليان

مدير گروه مديريت مالي و بيمه

29905241

 

 

 

 

احمد

بدري

عضو هيات علمي

29905227

 

 

 

 

اکبر

عالم تبريز

عضو هیات علمی

----------

 

 

 

 

علي

عبدالهي

عضو هيات علمي

29905201

 

 

 

 

محمدقسيم

عثماني

عضو هيات علمي

29905248

 

 

 

 

شهريار

عزيزي

مدير گروه بازرگاني

29905244

 

 

 

 

محمد

عرب مازار

عضو هيات علمي

29905204

 

 

 

 

حسن

فارسيجاني

عضو هيات علمي

29905216

 

 

 

 

سيد محمود

حسيني

عضو هيات علمي

29905206

 

 

 

 

بهروز

قليچ لي

مدير گروه دولتي

29905242

 

 

 

 

مسعود

کسائي

عضو هيات علمي

29905239

 

 

 

 

عليرضا

موتمني

مدیر گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات

29905257

 

 

 

 

محمد جواد

نائيجي

عضو هيات علمي

29905253

 

 

 

 

واحد کلینیک

 

 

 

 

22431644

 

 

نام

نام خانوادگي

سمت

داخلي

داخلي 2

مستقيم

فکس

کارکنان غير هيات علمي

​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

کبري

باقريه

سرپرست آموزش

29905255

 

22431844

 

 

حميرا

رضازادگان

سرپرست انفورماتيک

29902372

 

 

 

 

رضا

رسايي

مدير  اجرايي

29905240

 

22431646

22419750

 

معصومه

دولتي

کارشناس گروه مديريت مالي

29905235

 

 

 

 

مهشيد

شمس

کارشناس گروه صنعتي و فناوري

29905241

 

22419750

22419750

 

فاطمه

فريدوش

کتابدار

29902373

 

 

 

 

حسين

شيخان

مسئول دفتر رئيس دانشکده

29905230

 

22431842

22431645

 

شهناز

کشاورزي

کارشناس آموزشي مديريت مالي حسابداري و بازرگاني ورودي زوج

 

 

29905238

 

 

غلامرضا

اکبري

کارشناس آموزشي مديريت دولتي، صنعتي وبازرگاني ورودي فرد

 

 

29905219

 

 

ثريا

کريمي شاهوردي

کارشناس گروه بازرگاني وحسابداري

29902371

 

 

 

 

معصومه

هلالي

کارشناس آموزش تحصيلات تکميلي

29905256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام

نام خانوادگي

سمت

داخلي

داخلي 2

مستقيم

فکس

 خدمات

صادق

اعتمادي

خدمات

29902383

 

 

 

 

اسماعيل

صدري

خدمات

29902383

 

 

 

 

علي

حسندوست

خدمات

29902383

 

 

 

 

زهرا

عبدالمالکي

آبدارچي طبقه 4

29902381

 

 

 

 

سکينه

مهرپويان

آبدارچي طبقه 1

29902352

 

 

 

 

قادر

متقي

خدمات

29902383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام واحد

 

​​​​​​​

داخلي

داخلي 2

مستقيم

فکس

​​​​​​​

واحد فروش کتاب

 

 

 

 

22431686

 

 

بسيج دانشجويي

 

 

29902419

 

 

 

 

انجمن اسلامي

 

 

29902376

 

 

 

 

​​​​​​​

              

دفتر رياست ، معاون آموزشي،معاون پژوهشي                      h.sheikhan@mail.sbu.ac.ir

29905230

سرپرست آموزش

 k.bagherieh@mail.sbu.ac.ir                             

29905255

کارشناس آموزش تکميلي                                                        m.helali@mail.sbu.ac.ir

29905256

کارشناس پژوهشي                                                           sh.zamanlo@mail.sbu.ac.ir                                    

29902264

کارشناس گروه صنعتی و فناوري اطلاعات   ma-shams@mail.sbu.ac.ir 

29905241

 کارشناس آموزشي مديريت دولتي،صنعتي وبازرگاني ورودي فرد                              g.akbari@mail.sbu.ac.ir

29905219

کارشناس آموزشي مديريت مالي، حسابداري وبازرگاني ورودي زوج sh.keshavarzi@mail.sbu.ac.ir

29905238

کارشناس گروه بازرگاني وحسابداري                                                    s-karimi@mail.sbu.ac.ir

29902371

مدير اجرايي                                                                         r.rasaei@mail.sbu.ac.ir 

29905240

کتابخانه                                                                          faridvash.f@mail.sbu.ac.ir 

29902373

سرپرست انفورماتيک                                                   h.rezazadegan@mail.sbu.ac.ir 

29902372

​​​​​​​     

                                                     ​​​​​​​

 
 
آدرس :  تهران – اوین،میدان شهید شهریاری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مدیریت و حسابداری کدپستی دانشگاه : 1988396411
تلفنخانه دانشگاه:29901 ، تلفن های تماس روابط عمومی:22431919
آدرس تارنمای دانشکده مدیریت و حسابداری:
​​​​​​​https://sbu.ac.ir/web/fma
​​​​​​​آدرس رايانامه دانشکده مديريت و حسابداري:
​​​​​​​info.fma@mail.sbu.ac.ir
آموزش دانشکده: 22431844-021
​​​​​​​کتابخانه دانشکده:29902373-021
​​​​​​​
                                          
ایرج حمزه
بهروز فریدی
پرویز حمیدزاده
حمیدرضا شریفی
عباس سهیلی
سیدصدرالدین حسینی
افخم صدرالاسلام
طاهر حسین زاده
فرحناز بابائی
فريده مقدمي
مجتبی قادری نیا
محمد صدری
محمد بابازاده
مریم جزایری
مهرناز تیرداد
نادر امیدفر
ابوالحسن نصیری
هادی کیهانی
عباس رضائی
سعيد آريانپور
مهناز میرزابزرگ
سارا صفدری
زهرا توکلي
شمس الضحی زمانلو
فریبا کریمی