حمايت از پايان‌نامه ورساله‌های تحصيلات تکميلی توسط سازمان سنجش کشور

فراخوان استفاده از ظرفيت علمي دانشجويان دکترا برای انجام طرح هاي پژوهشی و راهبردی بانک سپه در قالب طرح کسر خدمت سربازي   پيوست 1    پيوست 2

فراخوان همکاری در خصوص جذب نيروی امريه توسط سازمان بازرسی کل کشور