حمايت از پايان‌نامه و رساله‌های تحصيلات تکميلی توسط سازمان سنجش کشور

فراخوان استفاده از ظرفيت علمی دانشجويان دکترا برای انجام طرح‌های پژوهشی و راهبردی بانک سپه در قالب طرح کسر خدمت سربازی   پيوست 1    پيوست 2

فراخوان همکاری در خصوص جذب نيروی امريه توسط سازمان بازرسی کل کشور