​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
 
          نشریه مطالعات مديريت راهبردی             
 
  Journal of Strategic Management Studies-JSMS
 
 
اهداف:
​​​​​​​
 - انتشار یافته های حاصل از پژوهش در حوزه های مدیریت
 
راهبردی به منظور توسعه نظریه­‌های فعلی و ساخت نظریه‌های جدید.
 
- کمک به تحلیل علمی مسائل راهبردي درسطح كلان و خرد و
 
    ارائه راهکارهای عملی برای آنها.
 
- ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی و
 
   جهت­‌دهی به پژوهش‌­های این حوزه.
محورها :
- راهبردهای برنامه ريزي در عرصه های جديد
 
- راهبرد و عملكرد
 
- سيستمهای اطلاعات و مطالعات راهبردی
 
- تحليل راهبردی در سطح كلان و خرد
 
- تفكر راهبردی
 
- ساير حوزه‌های مرتبط با مديريت راهبردی
 
مخاطبين:
 
پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌های مديريت راهبردی - مديران
 
صنعت و خدمات در بخشهای دولتی و خصوصی
 
 
 
 
​​​​​​​

مدير مسئول :  دکتر علي رضائيان

سردبير : دکتر محمد رضا حميدي زاده

مدير اجرايي: خانم دکتر مريم اخوان

 

اعضاي هيات تحريريه :

دکتر حميد ابريشمي(استاد دانشگاه تهران)؛ دکترسيد محمد اعرابي (استاد دانشگاه علامه طباطبائي ) ؛ دکتر نسيرين جزني (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر عباسعلي حاج کريمي( استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر بهروز دري( استاد دانشگاه شهيد بهشتي)؛ دکتر حسين رحمان سرشت( استاد دانشگاه علامه طباطبائي )؛ دکتر سيد رضا سيد جوادين ( استاد دانشگاه تهران) ؛ دکتر اکبر عالم تبريز(استاد دانشگاه شهيد بهشتي )؛ دکتر علينقي مشايخي( استاد دانشگاه صنعتي شريف )

​​​​​​​کليه مقالات فارسي - انگليسي اين نشريه در وب سايت به آدرس http://www.smsjournal.ir/   قابل دسترسي و دانلود مي باشد

 

نشاني : تهران ؛ اوين ؛ دانشگاه شهيد بهشتي ؛ دانشکده مديريت و حسابداري

پست الکترونيکيsmsjournalas@gmail.com

آدرس وبگاه  :  www.smsjournal.ir