اعضاي دانشگاه شهيد بهشتي اعم از دانشجويان ،اعضاي هيات علمي،و کارمندان مي توانند از طريق پيوند ورود به هات اسپاتhotspot.sbu.ac.ir  به اينترنت دسترسي داشته باشند.

شناسه و رمز عبور دسترسي به اينترنت هات اسپات:

اعضاي هيات علمي ، کارمندان و دانشجويان :

شناسه دسترسي به اينترنت براي کليه اعضاي دانشگاه شهيد بهشتي ، بخش اول آدرس ايميل بهشتي(شناسه بهشتي)و رمز عبور نيز همان رمز عبور ايميل بهشتي است . به عنوان مثال شناسه دسترسي به اينترنت براي آدرس ايميل بهشتي h.abedin@sbu.ac.ir  قسمت اول آن يعني h.abedin شناسه بهشتي است. در صورتي که شناسه بهشتي دريافت نکرده ايد ، به صفحه درخواست شناسه بهشتي در سايت https://id.sbu.ac.ir  مراجعه نماييد.

​​​​​​​همچنين براي تغيير پسورد شناسه بهشتي نيز ، در همين آدرس مي توانيم نسبت به تغيير پسورد شناسه بهشتي يا پسورد اتوماسيون نيز اقدام کنيم

خروج از هات اسپات:

چنانچه از رايانه هاي عمومي براي دسترسي به اينترنت استفاده مي نماييد خواهشمند است جهت جلوگيري از استفاده سايرين از شناسه بهشتي شما، پس از اتمام کار، حتما از طريق پيوند  hotspot.sbu.ac.ir  از هات اسپات خارج شويد.

حجم ترافيک ماهيانه:

حجم ترافيکي ماهيانه استفاده از اينترنت عبارت است از:

  • دانشجويان مقطع کارشناسي                  20 گيگابايت
  • دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد          30 گيگابايت
  • دانشجويان مقطع  دکترا                        35 گيگابايت

حجم ترافيکي در ابتداي هر ماه شمسي به اعتبار هر کاربر افزوده مي شود.

کاربران جهت مشاهده ميزان حجم مصرفي خود،مي توانند به سامانه  IBSng  مراجعه نمايند

دسترسي به سامانه هاي داخلي بدون نياز به هات اسپات

به منظور مشاهده وب سايت دانشگاه و يا استفاده از سامانه جامع آموزشي ،پژوهشي و دانشجويي ، ويا سامانه تغذيه و يا ساير سامانه هايي که داخلي محسوب مي شوند(سامانه هاي تحت دامنه دانشگاه شهيد بهشتي) نيازي به اتصال به hotspot  ندارند .

درخواست کمک يا رفع مشکل:

اعضاي هيات علمي و کارمندان جهت رفع مشکل يا طرح هر گونه سوال به ميز خدمت اعضاي هيات علمي و کارمندان مراجعه نمايند.

دانشجويان نيز مي توانند جهت رفع مشکل يا طرح هر گونه سوال به ميز خدمت دانشجويان مراجعه نمايند.

پيگيري درخواست رفع مشکل:

چنانچه پس از درج درخواست رفع مشکل يا ارائه سوال از طريق ميزخدمت،پاسخي از سوي گروه پشتيباني مرکز فناوري اطلاعات دريافت نکرديد ؛ مي توانيد با شماره تلفن 29902515 جهت پيگيري درخواست خود تماس حاصل فرماييد.

​​​​​​​لذا بدون ثبت درخواست از طريق ميزخدمت پاسخگويي ميسر نخواهد بود.