اعضای دانشگاه شهيد بهشتی اعم از دانشجويان، اعضای هيات‌علمی، و کارمندان می‌توانند از طريق پيوند ورود به هات اسپاتhotspot.sbu.ac.ir  به اينترنت دسترسی داشته باشند.

شناسه و رمز عبور دسترسی به اينترنت هات اسپات:

اعضای هيات‌علمی ، کارمندان و دانشجويان :

شناسه دسترسی به اينترنت برای کليه اعضای دانشگاه شهيد بهشتی،  بخش اول آدرس ايميل بهشتی (شناسه بهشتی) و رمز عبور نيز همان رمز عبور ايميل بهشتی است. به عنوان مثال شناسه دسترسی به اينترنت برای آدرس ايميل بهشتی h.abedin@sbu.ac.ir  قسمت اول آن يعنی h.abedin شناسه بهشتی است. در صورتی که شناسه بهشتی دريافت نکرده‌ايد، به صفحه درخواست شناسه بهشتی در سايت https://id.sbu.ac.ir  مراجعه نماييد.

همچنين برای تغيير پسورد شناسه بهشتی نيز، در همين آدرس می‌توانيم نسبت به تغيير پسورد شناسه بهشتی يا پسورد اتوماسيون نيز اقدام کنيم

خروج از هات اسپات:

چنانچه از رايانه‌های عمومی برای دسترسی به اينترنت استفاده می‌نماييد خواهشمند است جهت جلوگيری از استفاده سايرين از شناسه بهشتی شما، پس از اتمام کار، حتما از طريق پيوند  hotspot.sbu.ac.ir  از هات اسپات خارج شويد.

حجم ترافيک ماهيانه:

حجم ترافيکی ماهيانه استفاده از اينترنت عبارت است از:

  • دانشجويان مقطع کارشناسی                  20 گيگابايت
  • دانشجويان مقطع کارشناسی‌ارشد           30 گيگابايت
  • دانشجويان مقطع  دکترا                        35 گيگابايت

حجم ترافيکی در ابتدای هر ماه شمسی به اعتبار هر کاربر افزوده می‌شود.

کاربران جهت مشاهده ميزان حجم‌مصرفی خود، می‌توانند به سامانه  IBSng مراجعه نمايند

دسترسی به سامانه های داخلی بدون نياز به هات اسپات

به‌منظور مشاهده وب‌سايت دانشگاه و يا استفاده از سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجويی، و يا سامانه تغذيه و يا ساير سامانه‌هايی که داخلی محسوب می‌شوند (سامانه‌های تحت دامنه دانشگاه شهيد بهشتی) نيازی به اتصال به hotspot ندارند.

درخواست کمک يا رفع مشکل:

اعضای هيات‌علمی و کارمندان جهت رفع مشکل يا طرح هر گونه سوال به ميز خدمت اعضای هيات‌علمی و کارمندان مراجعه نمايند.

دانشجويان نيز می‌‌توانند جهت رفع مشکل يا طرح هر گونه سوال به ميز خدمت دانشجويان مراجعه نمايند.

پيگيري درخواست رفع مشکل:

چنانچه پس از درج درخواست رفع مشکل يا ارائه سوال از طريق ميزخدمت، پاسخی از سوی گروه پشتيبانی مرکز فناوری اطلاعات دريافت نکرديد، می‌توانيد با شماره تلفن 29902515 جهت پيگيری درخواست خود تماس حاصل فرماييد.

لذا بدون ثبت درخواست از طريق ميزخدمت پاسخگويی ميسر نخواهد بود.