​نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی                   
 
                                               Journal of Industrial Management Perspective-JIMP   

«چشم‌­انداز مدیریت صنعتی» فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذیل ایجاد شده است:

 • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی
 • کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای عملی
 • ارتقاء سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و مدیران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی
 • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت صنعتی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه

مقاله‌های ارسال شده به این نشریه پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیات تحریریه، به چاپ می‌رسند. از‌ پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشریه‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین مقاله تنظیم و ارسال نمایند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق سامانه نشریهانجام خواهد گرفت.

 

 محورهای تحت پوشش نشریه شامل دو بخش کلی زیر است:

 الف) بخش موضوعات/ زمینه­‌های مطالعاتی:

 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت لجستیک و زنجیره تامین
 • مدیریت عملکرد و بهره‌­وری
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری
 • مدیریت فن­آوری اطلاعات
 • مدیریت کیفیت
 • مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان
 • برنامه­‌ریزی نگهداری و تعمیرات
 • برنامه‌­ریزی و کنترل تولید و موجودی­‌ها
 • استراتژی­‌های تولید و عملیات

 ب) بخش ابزارهای تحلیل

استفاده از ابزارهای تحلیلی ذیل در موضوعات/ زمینه‌های مطالعاتی مطرح شده در بخش (الف)

 ب-1) ابزارهای آماری

 • مدل­‌سازی معادلات ساختاری (SEM)
 • تحلیل عاملی (FA)
 • تحلیل همبستگی و رگرسیون
 • تجزیه و تحلیل سری­های زمانی
 • طراحی آزمایش (DOE)

 ب-2) ابزارهای تحقیق در عملیات

 • برنامه‌­ریزی خطی، غیرخطی، عددصحیح، پویا و ...
 • نظریه بازی­‌ها
 • نظریه صف
 • نظریه گراف
 • نظریه کنترل بهینه
 • نظریه تصمیم
 • تحلیل پوششی داده‌­ها (DEA)
 • بهینه­‌سازی چندهدفه (MODM)
 • بهینه­‌سازی تصادفی (SO)
 • شبیه‌سازی گسسته پیشامد (DES)
 • شبیه­‌سازی عامل بنیان (ABS)
 • پویایی‌شناسی سیستم‌­ها (SD)
 • تحقیق در عملیات نرم (SOR)

 ب-3) ابزارهای نوین تحلیل

 • نظریه مجموعه‌های فازی
 • شبکه­‌های عصبی مصنوعی (ANN)
 • الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری
 • الگوریتم­‌های یادگیری ماشین (ML)
 • داده‌کاوی (DM)
 • فرایندکاوی (PM)
 • رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA)

 

 مخاطبین نشریه:

 • پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های مرتبط
 • مدیران صنایع
 • تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان دولتی مؤثر بر صنعت                           
                                                                               

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری

مدير مسئول: دکتر بهروز دری

 سردبیر: دکتر مصطفی زندیه

مدير اجرايی: دکتر مسعود ربيعه

دستیار سردبیر: خانم سیما مطلبی

اعضای هيات تحريريه به ترتيب الفبا:

دکتر عادل آذر (استاد دانشگاه تربيت مدرس)

دکتر مقصود اميری (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر علی‌اصغر انواری رستمی (استاد دانشگاه تربيت مدرس)

دکتربهروز دری (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر مصطفی زنديه (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر حسين صفری (استاد دانشگاه تهران)

دکتر اکبر عالم تبريز (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر حسن فارسيجانی (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی)

دکتر سيد حبيب‌اله ميرغفوری (دانشيار دانشگاه يزد)

دکتر مهرداد مدهوشی (استاد دانشگاه مازندران )

دکتر محمدرضا مهرگان (استاد دانشگاه تهران)

دکتر سامان ميرپيشوايی (دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران)

نشانی: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری، کدپستی 1983963113

پست الکترونيکی:  imp@sbu.ac.ir

آدرس سايت نشريه:   http://jimp.sbu.ac.ir