صفحه اصلی
اطلاع رساني در خصوص پايگاه نرم افزار بهشتي
  • 198 بازدید

با توجه به نياز اعضاي هيات علمي، کارمندان و دانشجويان به نرم افزارهاي مختلف، نرم افزارهاي پيش فرض جمع آوري شده و از طريق پايگاه نرم افزار شهيد بهشتي به آدرس https://dl.sbu.ac.ir   در دسترس کاربران قرار داده شده است براي اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه بفرماييد

​​​​​​​پيوست

افزودن نظرات