صفحه اصلی
سرپرست گروه مدیریت صنعتی وفناوری اطلاعات
  • 256 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی، طی حکمی در تاریخ 1401/09/28 دکتر علیرضا موتمنی دانشیار دانشکده مدیریت وحسابداری را به عنوان سرپرست گروه مدیریت صنعتی وفناوری اطلاعات منصوب کرد.

افزودن نظرات