صفحه اصلی
انتصاب معاونت آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری
  • 1144 بازدید

در تاریخ 1400/5/9 با توجه به اتمام دوره آقای دکتر بهمن حاجی پور در مدت تصدی مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری، جناب آقای دکتر نصیری قیداری، ریاست محترم دانشگاه با تقدیر و تشکر از تلاش و زحمات ایشان، خانم دکتر طیبه امیرخانی را با حفظ سمت مدیر گروه مدیریت دولتی به معاونت آموزشی دانشکده منصوب فرمودند. ضمن تشکر از خدمات خالصانه و صادقانه توام با تدبیر آقای دکتر حاجی پور، موفقیت خانم دکتر امیرخانی را از درگاه خداوند متعال خواستار است.

                       هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مدیریت وحسابداری

افزودن نظرات