صفحه اصلی
جذب امريه در رشته هاي مورد نياز پژوهشگاه استاندارد
  • 412 بازدید

پژوهشگاه استاندارد در نظر دارد از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي واجد شرايط (مطابق با فهرست پيوست) نسبت به جذب نيرو در قالب امريه سربازي اقدام نمايد. براي اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرماييد

پيوست 1

پيوست 2

افزودن نظرات