صفحه اصلی
ديدار و گفتگوي رياست دانشکده با معاونت پژوهشي دانشگاه
  • 297 بازدید

 

ديدار وگفتگوي صميمانه رياست محترم دانشکده، معاون محترم پژوهشي و مدير کلينيک خدمات تخصصي مديريت با معاونت محترم پژوهشي دانشگاه به همراه ارائه گزارش و طرح مسائلي مرتبط با فعاليت هاي کلينيک

کلينيک مديريت

افزودن نظرات