صفحه اصلی
راهنمای انتخاب واحد دانشجو از پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان
  • 1382 بازدید

دانشجویان گرامی برای انتخاب واحد،از مسیر پیشخوان خدمت وارد پردازش ثبت نام اصلی (انتخاب واحد)شوید، پس از انتخاب پردازش ثبت نام اصلی در صورت وجود شرایط زیر فرم ثبت نام اصلی بر روی صفحه شما ظاهر می شود

راهنمای انتخاب واحد توسط دانشجویان

افزودن نظرات