صفحه اصلی
سرپرست گروه مالي و بيمه منصوب شد
  • 611 بازدید

دکتر سعداله نصيري قيداري رئيس دانشگاه شهيد بهشتي ،طي حکمي در تاريخ 11 خرداد 1401، دکتر محمد اصوليان استاديار دانشکده مديريت و حسابداري را به عنوان سرپرست گروه مالي و بيمه دانشکده منصوب کرد.

افزودن نظرات