صفحه اصلی
فرآيند استفاده از سامانه همانند جو توسط دانشجويان مقطع ارشد دانشگاه شهيد بهشتي
  • 735 بازدید

 

دانشجويان محترم کارشناسي ارشد لطفا براي ورود به سامانه همانند جو از آدرس زير اقدام و طبق دستور پيوست شده وارد سامانه فوق شوند

https://tik.irandoc.ac.ir      

​​​​​​​فرآيند استفاده از سامانه همانند جو

افزودن نظرات