صفحه اصلی
فرآیند استفاده از سامانه همانند جو توسط دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی
  • 808 بازدید

دانشجویان محترم مقطع دکتری لطفا برای ورود به سامانه همانند جو از آدرس زیر اقدام و طبق دستورپیوست شده وارد سامانه فوق شوند

        https://tik.irandoc.ac.ir

فرآیند استفاده از سامانه همانند جو

افزودن نظرات