صفحه اصلی
فرم دفاع از پروپوزال Proposal (ویژه دانشجویان دکتری)
  • 829 بازدید

قابل توجه دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری

فرم پروپوزال Proposal ، در قسمت معاونت آموزشی/فرم وآیین نامه دکتری قرار داده شده است​​​​​​​

افزودن نظرات