صفحه اصلی
قابل توجه دانشجويان ارشد و دکتري
  • 628 بازدید

بدينوسيله اعلام مي گردد اطلاعات دفاع دانشجو  اعم از تاريخ و روز دفاع ، موضوع دفاع ،استادان راهنما و داور در گروه خود تحت نام دفاع دانشجويان آن گروه اطلاع رساني مي شود لذا براي دسترسي به اين اطلاعات در منوي اصلي / گروه آموزشي خود را انتخاب کرده و در قسمت دفاع دانشجويان ، اطلاعات خود را مشاهده نماييد./

افزودن نظرات