صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 1400
  • 1061 بازدید

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن بهار علم ودانش و آغازسال تحصیلی جدید و عرض خیر مقدم به دانشجویان دکتری جدید الورود سال تحصیلی 1400، دروس ارائه شده تمامی گروه ها بشرح ذیل اعلام می گردد.

 

 

دروس دکتری مدیریت صنعتی وفناوری اطلاعات

دروس دکتری مدیریت بازاریابی ترم اول

دروس دکتری حسابداری ترم اول

دروس دکتری مدیریت مالی وبیمه ترم اول

دروس دکتری مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات

​​​​​​​دروس دکتری مدیریت دولتی/منابع انسانی

افزودن نظرات