صفحه اصلی
قابل توجه مدیران محترم گروهها و اعضای محترم هیات علمی دانشکده
  • 1024 بازدید

 

با هدف ارتقا سطح کیفی رساله ها و پایان نامه های تحصیلی و بالا بردن غنای علمی و افزایش اعتبار پژوهشی و نیز صیانت از نهاد علمی دانشگاه و دانشکده و نیز فراهم شدن امکان پاسخگویی در خصوص رعایت اخلاق پژوهشی بنابر مصوبه شورای دانشکده از تاریخ 1400/5/24 رعایت موارد ذیل الزامی است

ارتقا کیفیت پایان نامه هاورساله ها

افزودن نظرات