صفحه اصلی
مرکز نوآوری و معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری برگزار می کند:"مطالعه به سبک حرفه ای ها"
  • 220 بازدید

اگر در زمره دانشجویانی از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی هستید که برای ارتقا کیفیت تحصیلی، رشد بیشتر کسب وکاری، تقویت مهارت های توسعه فردی، گذشتن از سد آزمون های مهم تحصیلی، نیاز به یادگیری روشهای درست مطالعه با کیفیت عالی و حداقل 3 برابر سرعت فعلی خود،دارید:

ازطریق لینک زیر به صورت رایگان در این کارگاه مجازی 3 ساعته ثبت نام کنید

https://evand.com/evants/8111-akano​​​​​​​

مدرس:

زهرا حبیب زاده

  • مدیر آکادمی کارآفرینان نوجوان "آکانو"
  • دبیر توسعه انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران دردانشگاه تهران
  • مدرس رسمی تندخوانی، تقویت حافظه و تمرکز موسسه مطالعه شریف دانشگاه صنعتی شریف، رتبه 1 آموزش تندخوانی در کشور
افزودن نظرات