صفحه اصلی
معاون محترم آموزشي دانشکده مديريت و حسابداري
  • 1082 بازدید

پيرو نامه شماره 200/4277/د مورخ 1400/10/19 در خصوص تمديد مهلت برگزاري جلسه دفاع دانشجويان تحصيلات تکميلي تا تاريخ 1400/12/24 در نيمسال اول 1401-1400 (بدون ايجاد سرترم نيمسال دوم 1401-1400)  بدين شرح مي باشد متن تکميلي ارسالي از آموزش کل، در پيوست قرار دارد.

مهلت برگزاري جلسه دفاع

افزودن نظرات