صفحه اصلی
وبینار گرنت اساتید از اقدام تا تسویه
  • 357 بازدید

این وبینار توسط معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، در روز چهارشنبه 18 اسفند 1400 به صورت مجازی برگزار شد لینک دانلود شده این فیلم در قسمت معاونت پژوهشی/کارگاه ها قرار داده شده است

افزودن نظرات