صفحه اصلی
سرپرست دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی منصوب شد
  • 422 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 22 شهریورماه  1402، دکتر محمدرضا بیگدلی دانشیار دانشکده علوم و فناوری های زیستی را به سمت سرپرست دانشکدۀ  فوق‌الذکر  منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

     نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزندۀ جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی منصوب می‌شوید. 
 انتظار می رود با تلاش مستمر و مشارکت فعال سایر همکاران، همه ظرفیت ها و امکانات علمی آن دانشکده را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن مجموعه به¬کار گیرید و با برنامه ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید و به ویژه نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزید:
1.    سعی مستمر در تحقق اهداف راهبردی دانشگاه؛
2.    ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی و انجام پروژه‌های کاربردی در جهت رفع نیازهای کشور؛
3.     هدایت و اجرای برنامه بهبود در دانشکده با هماهنگی مدیریت ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه.
بدیهی است تلاش برای استمرار و تکمیل برنامه ها و اقدامات جاری دانشکده و حرکت در جهت اجرای برنامۀ  پیشنهادی و ارائه گزارشات دوره‌ای مورد انتظار است. توفیق روز¬افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می¬نمایم.

افزودن نظرات