شناسنامه سرویس‌های رفت و برگشت

واحد ارائه کننده خدمات معاونت دانشجویی - مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت برای کمک به رفت و آمد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به خوابگاه‌های دانشگاه، یک واحد تحت عنوان سرویس دانشجویی دائر نموده که زیر نظر مدیریت خدمات دانشجویی فعالیت می‌نماید و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

فهرست سرویس‌های خوابگاه‌های دانشجویی

سایر واحدهای مرتبط  با خدمت ندارد
متقاضی دریافت خدمت کلیه دانشجویان 
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت ندارد
نحوه دسترسی به خدمت

استفاده ی مستقیم از سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویی

متصدیان انجام خدمت مسئولین سرویس‌ها
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت مراجعه حضوری
میانگین زمان انجام خدمت ندارد
میانگین هزینه انجام خدمت ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه

آقای زرینی تلفن: 29902155 رایانامه: r.zarini@mail.sbu.ac.ir

 

اطلاعات تماس:
سرویس‌های رفت و برگشت