صفحه اصلی
اطلاعیه تغذیه تابستان ویژه دانشجویان 1401
  • 8269 بازدید

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، با توجه به اینکه از سوی سازمان دانشجویان وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویی، بودجه و یارانه ای بابت خدمات رفاهی در تابستان به دانشجویان تخصیص داده نمی شود، لذا با پیگیری معاونت دانشجویی و موافقت هیات رئیسۀ محترم دانشگاه در راستای حمایت مالی از دانشجویان ، از روز شنبه مورخ 18 تیرماه 1401 وعدۀ ناهار با پرداخت یارانه از سوی دانشگاه برای دانشجویان واجدشرایط ساکن خوابگاه در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است قیمت غذای تمام پُرس  دانشجویان روزانه مبلغ 20هزار تومان و دانشجویان سنوات گذشته 25 هزار تومان می باشد.   همچنین غذای نیم پُرس دانشجویان روزانه مبلغ 10 هزار تومان و برای دانشجویان سنواتی مبلغ 13هزار تومان لحاظ گردیده است .
لذا خواهشمند است برای رزرو غذا حداکثر از دو روز کاری قبل ، با مراجعه به سامانۀ اتوماسیون تغذیه دانشگاهdining.sbu.ac.ir  اقدام نمایند .

 

افزودن نظرات