صفحه اصلی
اطلاعیه تغذیه تابستان ویژه اساتید و کارمندان 1401
  • 2629 بازدید

به اطلاع کلیه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه می رساند،باموافقت هیات رئیسۀ محترم دانشگاه مقرر گردید از روز شنبه مورخ18تیرماه1401وعدۀ ناهار باتخصیص یارانه عرضه شود . بدین منظور برای غذای تمام پُرس مبلغ25هزار تومان و برای غذای نیم پُرس13هزار تومان در نظر گرفته شده است.صرفا توزیع ناهار ازساعت12لغایت13در سلف اساتید بصورت بیرون بر خواهد بود.
لذاخواهشمند است برای رزرو غذاحداکثر از دو روز کاری قبل، با مراجعه به سامانۀ اتوماسیون تغذیه دانشگاهdining.sbu.ac.irاقدام نمایند .

افزودن نظرات