جدیدترین اخبار مدیریت

اطلاعیه ها

اطلاعیه ثبت نام حضوری (قطعی) و تحویل مدارک دانشجویان ورودی 1399

اطلاعیه ثبت نام حضوری (قطعی) و تحویل مدارک دانشجویان ورودی 1399

مراکز نوآوری دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی می شود.

مراکز نوآوری دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی می شود.

وبینار بازشناخت میراث اندیشه و دانش کمال خجندی برگزار می شود

وبینار بازشناخت میراث اندیشه و دانش کمال خجندی برگزار می شود

همایـش‌ها و دوره‌های آموزشـی