صفحه اصلی
انتصاب نائب رئیس و عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه
  • 473 مشاهدات

 

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکم جداگانه ای در تاریخ 29 بهمن 1399، دکتر علیرضا فارسی، معاون دانشجویی را به عنوان نائب رئیس شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه و دکتر سجاد احمدی‌زاد، رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را به عنوان عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب کرد.

افزودن نظرات