صفحه اصلی
حضور مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در جلسه هیات رئیسه
  • 2582 مشاهدات

دکتر خواک، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی به دعوت دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ در جلسه هیات رئیسه دانشگاه در روز سه‌شنبه 28 بهمن 1399 حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی با قدردانی از حضور دکتر خواک، اظهار داشت: حضور مسئولان سازمان ها و نهادهای مختلف در جلسه هیات رئیسه  دانشگاه دعوت به منظور تعمیق ارتباطو تعامل و چاره اندیشی برای مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف است؛ بنا برضرورت و اهمیت امروز میزبان یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی هستیم تا ضمن مطرح کردن چالش های دانشگاه در این بخش، با تبادل نظر به راهکارهای مناسبی دست یابیم.

دکتر شکری، معاون پژوهشی و فناوری؛ دکتر اطاعت معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع، دکتر افضلیان، معاون آموزشی؛ دکتر شاملو مدیر امور حقوقی دانشگاه و خانم اخوان، مدیر امور مالی دانشگاه مهم‌ترین مشکلات و مسائل حوزه تحت مدیریت خود را در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی مطرح نمودند.

در این نشست دکتر خواک، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی؛   در خصوص مباحثی چون نحوه و شرایط بازنشستگی، ارائه خدمات توسط تامین اجتماعی در دوران بیماری، نحوه پرداخت حقوق در دوران مرخصی زایمان، قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان، شرایط و ویژگی‌های صندوق‌‌های بازنشستگی توضیحاتی ارائه داد.

افزودن نظرات