صفحه اصلی
سرپرست گروه مدیریت مالی و بیمه منصوب شد
  • 449 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 29 بهمن 1399، دکتر احمد بدری، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری را به سمت سرپرست گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکد فوق منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه و برنامۀ پیشنهادی کوشا باشید و به ایفای وظایف گروه های آموزشی داشته باشید.

نام و نام خانوادگی:    احمد بدری                                              دانشکده:   مدیریت و حسابداری                                                  

مرتبه علمی:   دانشیار                                                             گروه : مدیریت مالی و بیمه

نوع استخدام:  رسمی- قطعی      

سوابق تحصیلی:

دوره کارشناسی:     رشته تحصیلی: حسابداری   سال اخذ مدرک:  1364      دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی

دوره کارشناسی ارشد :     رشته تحصیلی: حسابداری     سال اخذ مدرک:  1374     دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی

دوره دکتری:    رشته تحصیلی: حسابداری    سال اخذ مدرک:  1378     دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

فعالیت‌های آموزشی(3 عنوان مهمترین دروسی که تدریس می‌شود):

  1. اصول مدیریت مالی 1 و 2
  2. مالی پیشرفته 1 و 2
  3. مالی رفتاری

فعالیت‌های پژوهشی:

تعداد مقاله‌های چاپ شده در نشریات معتبر علمی: 31

تعداد همایش‌های معتبر داخلی و خارجی: 5

تعداد کتاب‌های تألیفی یا ترجمه:  10

مهمترین طرح‌های پژوهشی اجرا شدۀ داخلی و خارجی:

  1. بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانکها
  2. طراحی داشـبورد محاسـباتی رتبه­بندی بانکها و اسـتخراج و تحلیل داده­های سامانه اطلاعاتی تسهیلات بانک مرکزی

فعالیت‌های اجرایی :

  1. رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1377-1372
  2. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت 1383-1380
  3. مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی 1388-1386

افزودن نظرات