اخبار

گزارش یک‌صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای دانشگاه

یک‌صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای دانشگاه، 6 اسفند 1399، به ریاست دکتر نصیری رئیس دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

بازدید 2509
حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در جلسه هیات رئیسه دانشگاه

دکتر کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دکتر نجفی رایزن علمی ایران در روسیه و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، روسیه سفید و آسیای میانه؛ به دعوت دکتر نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در جلسه هیات رئیسه روز سه‌شنبه 12 اسفند 1399 حضور یافتند. 

بازدید 2660
نخستین جلسه مشترک هیات امناء و مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نخستین جلسه مشترک هیات امناء و مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 

بازدید 2936

اطلاعیه ها

انتصاب سرپرست اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه

سرپرست اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه منصوب شد

انتصاب سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه منصوب شد

سرپرست گروه معماری کامپیوتر و شبکه منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه معماری کامپیوتر و شبکه 

انتصاب سرپرست اجرایی دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت

 سرپرست اجرایی دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت منصوب شد

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی