گالری

 

1

ا​​​ولین همایش اعجاز قرآن

عکس​

 

​​2

دومین همایش اعجاز قرآن

عکس​

 

3

سومین همایش اعجاز قرآن

عکس​

فیلم

4

بیستمین نمایشگاه قرآن کریم

عکس

فیلم

5

اولین نشست نقد و بررسی اعجاز علمی قرآن کریم

عکس

فیلم

6

دومین نشست نقد و بررسی اعجاز علمی قرآن کریم

عکس

فیلم

7

کارگاه روش پژوهش در موضوعات قرآنی

عکس​

 

8

کارگاه روش شناسی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی؛ الزامات معرفت شناختی و روش شناختی

عکس​