صفحه اصلی
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی اعجاز قرآن ایران
  • 1802 مشاهدات


WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.05.38.jpeg

 

مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن علمی اعجاز قرآن ایران، روز یکشنبه 17 آذر ماه 1398 در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن انجام شد و اعضا به شرح زیر انتخاب شدند:

 اعضای اصلی:

1- دکتر بابک خدادوست

2- دکتر فرزانه روحانی مشهدی

3- دکتر مصطفی مرادی

4- دکتر آزاده عباسی

5- دکتر سعدالله نصیری قیداری

6- دکتر محمد سادات منصوری

7- دکتر شروان عطایی

 اعضای علی البدل:

1- دکتر قاسم درزی

2- دکتر بهاره مظاهری طهرانی

 بازرس:

دکتر حمید لطیفی​

WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.05.15 (1).jpeg
WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.10.04.jpeg
WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.07.48.jpeg
WhatsApp Image 2019-12-09 at 13.06.57.jpeg