ازدواج جوانان و معرفی طرح همسان گزینی دانشگاهی ایران(هدا)
  • 265 مشاهدات
04 اسفند

رویداد گفت و شنود، گفت و گو با مدیران دانشگاه؛ توسط اداره روابط عمومی دوشنبه 4 اسفند برگزار می شود.

جدیدترین رویداد گفت و شنود به ازدواج جوانان و معرفی طرح همسان گزینی دانشگاهی ایران(هدا) اختصاص دارد.

دکتر بهجت قاسمی و دکتر علیرضا طالب پور؛ اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر غلامعلی افروز، روانشناسی و استاد دانشگاه تهران در این گفت گو شرکت خواهند داشت.

 نگاه علمی و تخصصی روانشناسی به ازدواج و طرح همسان گزینی؛  فناوری های بکارگرفته شده و شبکه های تعریف شده در طرح همسان گزینی  و  تشریح اصل طرح همسان گزینی و عملکرد آن تا کنون محورهای اصلی این رویداد هستند.

زمان دوشنبه 4 اسفند، ساعت 13 تا 15

ينك ورود به نشست: https://old.sbu.ac.ir/webinar

 

افزودن نظرات