حلقه بازخوانی متون کهن لیلی و مجنون
  • 1642 مشاهدات
16 اسفند

انجمن علمی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی برگزار می کنند:

حلقه بازخوانی متون کهن لیلی و مجنون

دوشنبه ها ساعت 16

شروع دوره از 11 اسفند ماه 1399

شرکت در وبینار

 

 

افزودن نظرات