صفحه اصلی
فراخوان گرنت فناوری طرح جوانه
  • 5275 مشاهدات

پارك علم و فناوري دانشگاه شهید بهشتی از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در قالب طرح جوانه حمایت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، برنامه ملی گرنت فناوری در راستای تقویت حوزه فناوری و نوآوری در دانشگاهها و موسسات پژوهشی اجرا می شود؛ مرحله اول این برنامه در قالب «گرنت جوانه» به منظور حمایت و ارائه گرنت فناوری به صورت بلاعوض به پایان نامه ها و رساله های منتخب دارای رویکرد فناورانه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگی از وزارت اطلاعات و ارتباطات به اجرا گذاشته شده است. در این راستا پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مجری طرح مذکور در دانشگاه شهید بهشتی است.

بازه ثبت نامه : 12  الی 23 اسفند ماه 1399

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  https://techgrant.msrt.ir  مراجعه نمایید.

1 نظر