صفحه اصلی
مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه، موسسه آموزشی برتر کشور شد
  • 555 مشاهدات

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان موسسه آموزشی برتر در سال 1399 برگزیده شد.

در هشتمین کنفرانش ملی آموزش و توسعه منابع انسانی کشور که در تاریخ 29 بهمن ماه 1399 در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد، از مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان موسسه آموزشی برتر  در آموزشهای تخصصی تقدیر شد.

 

 

افزودن نظرات