وبینار مدیریت منابع و مراجع علمی
  • 1568 مشاهدات
11 اسفند

برگزاری وبینار مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم افزار مندلی

روز دوشنبه 11 اسفند ماه

ساعت 12:30

شرکت در وبینار

افزودن نظرات