اهداف و ماموریت‌ها

1- بهبود و ساماندهی امور دانشجویی
2- افرایش امکانات رفاهی دانشجویان
3-توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد‌نیاز دانشجویان
4- تربیت دانشجوی کارآمد و موثر
5- ارتقاء جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه
6-افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان