آدرس خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی

خوابگاه کوی برادران شامل بلوک‌های یک تا پنج و خوابگاه شهید شهریاری
بزرگراه چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری(دانشگاه) بلوار دانشجو، ضلع شمال غربی دانشگاه شهید بهشتی  تلفن 29902560  و 22431698

خوابگاه کوی خواهران شامل بلوک‌های یک تا شش
بزرگراه چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری (دانشگاه) بلوار دانشجو، ضلع شمال شرقی دانشگاه شهید بهشتی  تلفن  29902040 و 22431695
 
خوابگاه کچویی  (محل اسکان دانشجویان دختر)
اوین، خیابان شهید کچویی پلاک 115  تلفن  22411498
 
خوابگاه بلوار کشاورز (محل اسکان دانشجویان دختر)
میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان  پارس پلاک  136 تلفن88965310
 
خوابگاه  رستاک (محل اسکان دانشجویان دختر)
میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان سعید، پشت بیمارستان ساسان کوچه رستاک پلاک 5  تلفن 88988624
 
خوابگاه قائم مقام (محل اسکان دانشجویان پسر)
خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم پلاک 8  تلفن  88734714
 
خوابگاه شهید رنجبران (محل اسکان دانشجویان پسر)
اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حکیمیه، خروجی شهید عباسپور، پردیس فنی شهید عباسپور
  تلفن 5 و 73932274
 
خوابگاه رستگار (محل اسکان دانشجویان پسر)

اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حکیمیه، خروجی شهید عباسپور، پردیس فنی شهید عباسپور  تلفن 5 و 73932274

 
خوابگاه سمیه  (محل اسکان دانشجویان دختر)
اتوبان شهید بابایی، نرسیده به حکیمیه، خروجی شهید عباسپور، پردیس فنی شهید عباسپور  تلفن 5 و 73932274
 
خوابگاه بهار (محل اسکان دانشجویان دختر)
میدان هفت تیر، خیابان بهار شمالی، نبش کوچه مهندسی پلاک  279 تلفن  77532880

خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی تحت نظارت وزارت علوم