واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
واحد بهداشت نظارت بر سلامت تغذیه ای دانشجویان شامل بازرسی های دوره ای از نحوه تهیه و طبخ غذا در بوفه ها رستوران ها و تهیه نان در نانوایی، نظارت بر بهداشت و سلامت آب استخرشامل بازرسی دوره ای از محل استخر و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی ( دما، کلر، اسیدیته) و نمونه برداری میکروبی ، نظارت بر بهداشت خوابگاه ها شامل : بازرسی های دوره ای از ساختمان خوابگاه و امکانات جانبی آن( نانوایی، آرایشگاه، فروشگاه و ..)، ارتقاء دانش سلامت و بهداشت دانشجویان شامل تهیه محتوای آموزشی در قالب پوستر، بروشور ، پمفلت و ...... بر عهده دارد.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری به اداره بهداشت و درمان
متصدیان انجام خدمت
کارشناس بهداشت
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری (8 صبح لغایت 15 عصر )
میانگین زمان انجام خدمت
15 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
تلفن تماس کارشناس مربوطه
سمیرا عرب زاده: 29902360   arabzadeh_samira@yahoo.com 
هانیه پاشا: 29902357  رایانامه : h.pasha@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت