مددکاری

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
مددکاری اجتماعی يک خدمت حرفه ای است مبتنی بر دانش و مهارتهای خاص که هدف از آن کمک به افراد است تا بتوانند استقلال شخصی ، اجتماعی و رضايت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند،در این واحد کارشناس مددکاری به شناسایی و بررسی مشکلات دانشجویان نیازمند و تلاش در حل مخاطرات آنها می پردازد.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
ندارد
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
دانشجویان متقاضی دریافت کمک مالی
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
ارائه مشاوره حضوری كه پس از مراجعه مددجو و طرح مشكل است می پردازد، مددكار ضمن آشنايي با وی و شنيدن مسائل و مشكلات و درد دل­هاي او به دو طريق: 1ـ مصاحبه  2 ـ بررسي وضعيت زندگي وي، اطلاعات دقيق و كاملي از مشخصات، مسائل، مشكلات، تاريخچه مشكل، علت بروز يا توسعه مشكل، شيوههاي كنترل يا حذف مشكل‌، استعدادها، انگيزه و علايق، زمينههاي كاري، ميزان و نوع كمك­هاي مناسب‌ حال مددجو و ... رادر پرونده مددجو ثبت و ضبط نموده و با ذكر تشخيص مشكل، راه­حل­هاي پيشنهادي مطرح ميشود، سپس در خصوص وضعيت و نـحوه كمك بـه مـددجو تصميـمگيري ميگردد. چنانچه مشكلات مددجو در حدي باشد كه ميبايست او را مورد حمايت مالی قرار دهند با بهره گیری از کمکهای خیرین دانشگاه به صندوق این واحد اقدام می شودو ضمن انجام اين‌كار نسبت به معرفی به مرکز مشاوره دانشگاه جهت ادامه ارائه خدمات مشاوره‌اي و راهنمايي و هماهنگی جهت ویزیت روانپزشک(در صورت لزوم) و ارائه ساير كمك­ها و خدمات اقدام مي­گردد.
متصدیان انجام خدمت
کارشناس مددکاری
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان که دارای مشکل و یا مسئله ای باشند می توانند در ساعات اداری با مراجعه حضوری به اداره بهداشت و درمان  از این خدمت استفاده نمایند .
میانگین زمان انجام خدمت
30 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
سمانه سادات طاهری  :29902161      رایانامه : z.janghorbanian@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت