وام

 

​​​​

ارائه کننده خدمت معاونت دانشجویی مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت رای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم درآمد و تسهیل در انجام امور رفاه دانشجویان اداره خدمات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم تحصیلی تسهیلات رفاهی (وامهای دانشجویی) مطابق ضوابط و شرایط و بر اساس آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان و بر اساس مقررات عمومی اخذ وام (صفحه 3و4و5 آیین نامه ) دراختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می دهد
    وام ویژه دکتری
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام وام دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 

 

تعهد نامه محضری دانشجویان در سال تحصیلی 1401-1400

 

فرم شماره 2 صندوق فرم شماره یک صندوق
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها فرم وام ضروری موارد خاص​ 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت دانشکده آموزش
متقاضی دریافت خدمت
دانشجویان متقاضی وامهای تحصیلی
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
1- وام ودیعه مسکن مراجعه به صفحه 10 و 11 آیین نامه
4- وام شهریه (نوبت دوم ) مراجعه به صفحه 11 و 12 آیین نامه 5- وام ویژه دکتری مراجعه به صفحه 9 و 10 آیین​ نامه
  6-نحوه بازپرداخت وام ها  صفحه 12 تا 18 آیین نامه
  7- کارمزد وام ها مراجعه به صفحه 3 آیین نامه
نحوه دسترسی به خدمت
دانشجویان لازم است با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://bp.swf.ir نسبت به ثبت درخواست وام مربوطه اقدام نمایند.
متصدیان انجام خدمت کارشناسان امور دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت

سیستم جامع دانشگاهی گلستان 

​​​​​​

صندوق رفاه دانشجویان

http://www.swf.ir

زمان و ساعت دریافت خدمت در کلیه ساعات شبانه روز از طریق سیستم جامع دانشگاهی گلستان
میانگین زمان انجام خدمت 10 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت این خدمت فاقد هزینه می باشد
تلفن تماس کارشناس مربوطه کارشناسان امور دانشجویی
  نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
​ ​