شناسنامه تغذیه

واحد ارائه کننده خدمت

معاونت دانشجویی - مدیریت خدمات دانشجویی

شرح فرایند انجام خدمت

برای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی دانشجویان مدیریت امور دانشجویی به‌همراه اداره تغذیه نسبت به ارائه غذای گرم‌ دانشجویی شامل صبحانه، ناهار ​و شام​ فعالیت  می‌نماید.

فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها

روش رزرو غذا، انتخاب سلف و افزایش اعتبار

بخشنامه شماره 130/5915 مورخ 1400/6/14صندوق رفاه دانشجویان در خصوص قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی1401-1400

دستورالعمل نگهداری سبزیجات نکته‌های بهداشتی برای نگهداری و مصرف غذا 
نیاز انسان به غذا هرم غذایی 
تغذیه سالم توصیه‌هایی در مورد خرید مواد غذایی
قیمت غذای اساتید لیست غذای اساتید
قیمت غذای کارکنان          

سایر واحدهای مرتبط با خدمت

ندارد

متقاضی دریافت خدمت

دانشجویان

مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

کارت دانشجویی

نحوه دسترسی به خدمت

دانشجویان عزیز جهت رزرو غذا می‌توانند به سامانه رزرو غذا مراجعه نمایند.

متصدیان انجام خدمت

مدیریت خدمات دانشجویی

زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت

دانشجویان عزیز جهت رزرو غذا می‌توانند به سامانه رزرو غذا مراجعه نمایند.

زمان و ساعت دریافت خدمت

     

میانگین زمان انجام خدمت

10 دقیقه

میانگین هزینه انجام خدمت

هزینه دارد

تلفن تماس کارشناس مربوطه

دانشجویان محترم جهت رفع مشکلات اتوماسیون تغذیه و رزرو غذا با شماره‌های 29902294  و 29902288 تماس حاصل نمایند. ​​​​​​​

نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت

اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
عنوان جدید
پیوندها:
مدیریت خدمات دانشجویی