بوفه ها و مراکز خدماتی

واحد ارائه کننده خدمت
معاونت دانشجویی  مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
این مراکز به منظور تأمین بخشی از نیازهای رفاهی دانشجویان از سال 1362با واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده و عقد قرارداد جهت ایجاد یک نانوایی و یک بوفه در محل دانشگاه فعالیت‌های خود را آغاز نمود. در سال های بعد، فعالیت مراکز خدماتی و رفاهی روندی افزاریشی را تجربه نمود؛ بطوری که تعداد این مراکز از دو مرکز به 32 مرکز خدماتی و رفاهی افزایش یافته است. از جمله این مراکز می توان به نانوایی خوابگاه کوی، آرایشگاه، خشکشویی، فروشگاه ها، مراکز تکثیر و چاپ و ... در سطح دانشگاه و خوابگاه های دختران و پسران اشاره نمود.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
ندارد
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشگاهیان
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری
متصدیان انجام خدمت
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
همه روزه از ساعت 7 صبح
میانگین زمان انجام خدمت
10 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
بعد از استفاده ار هر نوع بوفه قیمت محاسبه مبگردد.
تلفن تماس کارشناس مربوطه
علیرضا عرب :22431827          رضا زرینی :29902155          رایانامه : al.arab@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت