واحد رائه کننده خدمات معاونت دانشجویی - مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت برای کمک به رفت و آمد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی یک واحد تحت عنوان سرویس دانشجویی دائر نموده که زیر نظرمدیریت خدمات دانشجویی فعالیت می نماید و توسط بخش خصوصی اداره می شودو همچنین برای کمک به رفت و آمد دانشجویان، کارمندان و اساتید تاکسی سرویس دانشگاه و سایر تاکسی سرویس های پیرامونی دائر می باشد
فرم های مرتبط -دستور العمل ها و بخشنامه ها

لیست سرویس های خوابگاههای  دانشجویی

تاکسی سرویس های پیرامون دانشگاه

خطوط تاکسی رانی پیرامون دانشگاه

خطوط سرویس های اتوبوس رانی و مینی بوس رانی

سایر واحدهای مرتبط با خدمت ندارد
متقاضی دریافت خدمت کلیه دانشجویان کارمندان و اساتید
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت ندارد
نحوه دسترسی به خدمت

تاکسی سرویس دانشگاه : دانشجویان در صورت تمایل می توانند از تاکسی سرویس دانشگاه واقع در ضلع جنوبی دانشگاه جنب بانک تجارت استفاده نمایند. برای بهره‌مندی از این امکان با مراجعه حضوری و یا تماس با تلفن 29903061 این خدمات ارائه خواهد شد.

سرویس های اتوبوسرانی و مینی بوس رانی: مراجعه حضوری طبق لیستهای عنوان شده. توضیح: دانشجویان گرامی می‌توانند از طریق سامانه مسیر یاب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، کوتاه ترین مسیر رفت و برگشت را انتخاب نمایند.

متصدیان انجام خدمت مسئولین سرویسها
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت مراجعه حضوری
میانگین زمان انجام خدمت ندارد
میانگین هزینه انجام خدمت ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه آقای زرینی -تلفن :29902155 ​​​​​​​

 

نام مسئول سرویس

شماره تماس​

​رایانامه 

​آقای محمودی

29902117​

mahm.mahmoudi@mail.sbu.ac.ir

آقای فضلعلی​

​29902117